Loading...

Algemene verkoopsvoorwaarden

Online via email tickets bestellen wordt door de VostertFeesten.be aan de dienstverlener van deze website ter beschikking gesteld om online reservaties mogelijk te maken. De www.vostertfeesten.be treedt enkel op als technologieverschaffer.

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

Het aanbod tot bestelling is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.

Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement.

De dienstverlener heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

De service- en administratiekosten zijn in ieder geval definitief verworven door de dienstverlener.

Alle btw en taksen zijn ten laste van de koper.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden. Het is verboden de tickets door te verkopen of deze om commerciële redenen op enigerlei wijze aan derden te verschaffen.

De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt(-en) zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket krijgt toegang verleend tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

Betwistingen omtrent bestellingen dienen ons per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

De organisator behoudt zich het recht om het programma te wijzigen, de data en/of plaatsen van de voorstellingen te verplaatsen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling. De dienstverlener treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.

Behoudens wettelijke bepalingen worden tickets noch geruild noch terugbetaald.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform art. 624 1°.2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Lees eveneens onze bepalingen inzake "Privacybeleid". Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.